Program

 

 9:00  Příjezd americké vojenské kolony na čimelické náměstí

         Oficiální zahájení

         Pietní akt u památníku J.Muziky a památníku na orlické silnici

 

10:00 Odjezd historické kolony do Mirotic

 

11:00  Zásah JSDH Čimelice

 

12:00  Ukázka leteckých modelů

 

12:30  Příjezd historické kolony

          Statická ukázka bojové techniky

 

14:00  Dynamická bojová ukázka

 

 

 

 9:00 - 17:00  Výstava dokumentů, modelů a historických artefaktů

 

 

 

Program pro Mirotice

 

10:15  Příjezd histirické vkolony

          Dynamická bojová ukázka

 

10:45  Pietní akt u památníku obětí světových válek

 

11:00  Zahájení výstavy fotografií a dokumentů

 

11:00  Statická ukázka vojenské technikyna náměstí

 

12:15  Odjezd historické kolony do Čimelic